60d9fc5050059c001c2d7b3f

Değerlerimiz

İyilik İçin Kodla, Ahbap Ortak Zemini çerçevesinde doğaya, çevreye, topluma ve Ahbap Platformu’na değer katacak yazılım projelerinin tasarlandığı, geliştirildiği, sürdürüldüğü bir Ahbap Gönüllülüğü Projesidir.

Yeterlilik

İyilik İçin Kodla’da yer alan her gönüllü kendi uzmanlığı doğrultusunda görev alır, gönüllülük ve deneyim esastır. Birim yöneticileri görevlendirme yaparken gönüllülere asla bilmedikleri ve istemedikleri bir iş talep etmez. 


Gönüllülük

İyilik İçin Kodla, tüm Ahbap projeleri gibi gönüllülük esaslıdır. Birbirimize sevgi önyargısı ile yaklaşarak hoşgörülü, şiddetsiz bir iletişim benimsenmelidir.


Şeffaflık

İyilik İçin Kodla dürüst ve şeffaftır. Asıl olan, bu dijital iyilik hareketinin yaygınlaşmasıdır. İyilik İçin Kodla tüm gönüllülerine karşı açıktır ve ekipte yer alan herkesin de dürüst ve şeffaf olması beklenir.  


Sorumluluk

Sorumluluk bilinci bir projenin hayatına devam edebilmesi için çok önemlidir. Bu yüzden gönüllülerden talip oldukları sorumlulukları karşılıklı değerlendirmeyle belirlenen süre içinde yerine getirmesi talep edilir.


Devamlılık

İyilik İçin Kodla’da görev alan her uzman projelerin herhangi bir şekilde sekteye uğramaması ve kişiden bağımsız hale gelebilmesi için ekibini eğitir ve bilgilendirir. 


Paylaşım

Devamlılığa sahip bir iyilik hareketinin anahtarı kolektif bir paylaşım ağı oluşturmaktan geçer. Bilgi, deneyim, sevgi, gerçek ve iyilik paylaştıkça çoğalır, paylaştıkça sürdürülebilir bir hal alır.


İyilik

Ekip içerisindeki gönüllülere yaklaşımımızda hepimizin benzer iyi amaçlar için İyilik İçin Kodla çatısı altında bir araya geldiğimizi sık sık hatırlarız. Ekip içerisindeki her gönüllü bu iyilik zincirinin çok kıymetli bir halkasıdır. 


Dayanışma

İyilik İçin Kodla, gönüllülere birlikte öğrenebilecekleri, iyiliğe giden yolda birlikte adımlar atabilecekleri bir bilgi, deneyim paylaşım ortamı sunar. İyilik İçin Kodla ailesi her koşulda dayanışmayı ve birlikte hareket etmeyi bilir.


Ahbap değerleri için linkten bilgi alabilirsiniz.