60d9fd5c50059c001c2d7b43

Kullanım Sözleşmesi

Değerli Kullanıcı;


İYİLİKİCİNKODLA.COM SİTE KULLANIM SÖZLEŞMESİ 


A. KISALTMALAR

B. SÖZLEŞMENİN AMACI & KONUSU

C. KULLANIM KOŞULLARI

D. İYİLİKİCİNKODLA.COM’UN SORUMLULUKLARININ SINIRLARI

E. LİNKLER


İyilikicinkodla.com üzerinden çeşitli sebeplerle ve/veya çeşitli hallerle Proje’ye ve/veya Ahbap’a ait olmayan web sitelerine ilişkin linkler paylaşılabilir. Kullanıcı, Site üzerindeki linklerin kaynakları üzerinde Site’nin hiçbir kontrolü olmadığı için Site’nin linklerin gösterdiği web sitelerinin veya kaynakların ulaşılabilirliğinden sorumlu olmadığını ve bu web siteleri ve kaynaklar üzerinde bulunan veya bunlardan elde edilebilen hiçbir içerik, reklam, ürün veya diğer materyalden sorumlu olmadığını ayrıca bu web sitelerine erişim sebebiyle ortaya çıkan veya çıkabilecek hiçbir zarardan ve kayıptan doğrudan ve/veya dolaylı olarak Proje Kurulu’nun ve Ahbap’ın sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. 


F. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

İyilikicinkodla.com’da yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi olan Ahbap’a veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Site’nin ziyaret edilmesi veya Site’de bulunan Proje başvuru formlarının doldurulması üye olunması halinde ve herhalde Site’nin ve Proje’nin hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.


İyilikicinkodla.com’da yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Bu kapsam içerisine Proje Gönüllülerinin çalışmaları ve siteye sundukları ürünleri ve/veya hizmetleri de dahildir. 


G. SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI

Ahbap, dilediği zaman iyilikicinkodla.com’da sunulan hizmetleri, üyelik portallarını ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.


H. TEBLİGAT

Ahbap ve/veya Proje Kurulu tarafından Kullanıcı’ya gönderilecek olan her türlü bildirim Proje Başvuru Formu’nun doldurulması halinde bildirilen e-mail adresine ve/veya cep telefonu numarasına yapılmaktadır. Kullanıcı, başvuru yaparken bildirdiği bilgilerde doğan değişiklikleri üyelik portalı üzerinden güncellemekle yükümlüdür. Aksi halde yapılacak her türlü bildirim ve tebligat geçerli sayılacaktır. Gönderilen elektronik ve/veya mobil tüm bildirim ve tebligatlar, gönderim tarihinden 1 (bir) gün sonra okunmuş kabul edilir. 


İ. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

Ahbap, 6689 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve tüm ikincil mevzuata uygun olarak veri sorumlusudur. Kullanıcı, işbu sözleşme ile ve herhalde iyilikicinkodla.com’u ziyaret ederek Ahbap tarafından Site’de yayınlanan Aydınlatma Metni & KVK Politikası’nı okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bkz: KVKK


J. UYUŞMAZLIKLARDA YETKİ VE UYGULANACAK HUKUK

İşbu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

K. YÜRÜRLÜK VE KABUL 

İşbu Sözleşme, Ahbap ve/veya Proje Kurulu tarafından iyilikicinkodla.com’da yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır. Proje başvurucuları ve tüm kullanıcılar işbu sözleşme hükümlerini Site’yi kullanarak kabul etmiş olmaktadırlar. 


Ahbap, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir. Kullanıcılar’ın yürürlüğe giren sözleşmeyi takip etme ödevi bulunmaktadır ve herhalde sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sorumlu olduklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler. 

Kullanıcı, işbu İYİLİKİCİNKODLA.COM SİTE KULLANIM SÖZLEŞMESİ’nde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak Site’ye verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.


İYİLİK İÇİN KODLA PROJESİ BİR AHBAP PROJESİDİR


AHBAP DERNEĞİ İLETİŞİM

Görüş, öneri ve bilgi talepleriniz için bize mail yoluyla ulaşabilirsiniz. 

e-Posta: [email protected] 

Adres: Krizantem Sok. Beşiktaş / İstanbul